Haal het beste in de mensen in je team naar boven!

Door Thijs 23 mei 2017

Werken vanuit talent maakt teams effectief en mensen vrolijk

Een team bestaat uit mensen, elk met zijn of haar eigen talent. Een team werkt het beste als deze mensen duidelijke rollen hebben en verantwoordelijkheden helder zijn. Taken en talenten zijn op elkaar afgestemd en mensen hebben de juiste kennis en kunde om hun taken uit te voeren. Voldoende diversiteit en het benutten van talenten maakt dat de resultaten van het team beter worden.

Centraal in dit thema staan dus rolverdeling en talent, duidelijkheid en diversiteit. Hiermee kun je spelen om het team effectiever te maken. Ter illustratie een voorbeeld uit onze praktijk:

Betere vergaderingen met een roulerende voorzitter

In de apotheek van het ziekenhuis waren teamleden ontevreden over de vergaderingen. Er werd veel en lang vergaderd, mensen pratte door elkaar heen, agenda’s werden niet goed afgehandeld en besluiten niet of onduidelijk genomen. Uiteindelijk gaf de leidinggevende aan eigenlijk erg op te zien tegen het voorzitten van de vergaderingen. Haar talenten lagen veel meer in het analyseren en meedenken over de lange termijn. Het team besloot te gaan vergaderen met roulerend voorzitterschap. De teamleden die dat wilden zitten om beurten de vergaderingen voor. Binnen de kortste keren verliepen de vergaderingen soepeler en werden er betere afspraken gemaakt waardoor het totale functioneren van het team erop vooruitging.

In dit team waren een aantal “geboren voorzitters” aanwezig. Mensen met talent en gevoel om gesprekken voor te zitten. Het inzetten op talenten zorgt er maar al te vaak voor dat de samenwerking beter verloopt én dat mensen met meer plezier aan het werk zijn.

Hier volgt een makkelijke maar oh zo waardevolle werkvorm om talenten (en veel meer) met elkaar te delen. Veel plezier!

Teamontwikkeling werkvorm 4: De hand – talenten, richting en focus

Doel

Uitwisselen hoe elk teamlid in het team zit en duidelijk krijgen welke taken bij hem passen.

Wanneer inzetten

Wanneer je de teamleden wilt stimuleren meer gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en wanneer je teamleden wilt stimuleren te doen waar ze goed in zijn.

Instructie

Stap 1: Persoonlijke talenten, richting en focus benoemen

  • Elk teamlid tekent een hand op een flip-overvel (A0 formaat, dus lekker groot) en vult vervolgens de vingers en de handpalm in (zie onderstaande tekening).
  • Daarna krijgt ieder teamlid de gelegenheid zijn flap te presenteren. Moedig daarbij het stellen van vragen aan.

Stap 2: Talenten en werktaken koppelen > wie moet je waar (niet) voor hebben? 

Ga hierna één voor één alle teamleden langs en schrijf in de buitencirkel passende taken bij de verschillende vingers. Als het team groot is, kun je dit in kleinere subgroepjes doen. Als je het in kleinere groepjes doet, rond je de werkvorm af met stap drie.

Stap 3: Voor iedereen bekend maken

Deel de uitkomsten uit de verschillende subgroepjes.  Hierna vertelt elk individu kort voor welke taken je bij hem terecht kunt.

Gratis werkvorm De hand voor Talenten ontdekken in je team

In onze leergang Teamontwikkeling voor Teamleiders is deze werkvorm een grote hit! Simpel en snel in te zetten, met goede gesprekken erop volgend.

Wellicht wil jij ook wel de volgende stap zetten als teamleider. Check dan eens deze introductiedag Teamontwikkeling voor teamleiders. In deze dag gaan we dieper in op wat teams effectief maakt. Je maakt een analyse van je eigen team, zodat je inzicht krijgt in “wat jouw team nodig heeft om te groeien”.

What’s next

In de volgende blog zoomen we in op onderlinge afstemming van werk in je team. Succesvol teamwork valt of staat immers, bij samenwerking die op elkaar afgestemd is.

Wil je nu alvast meer inzicht om je team te laten schitteren? Doe dan nu een gratis TeamQ test!

Inspirerend? Deel dit bericht!

Probeer TeamQ Gratis

Wil jij jouw team zelf ontwikkelen?
Start met het invullen van een gratis TeamQ!

Samenwerking tussen teams verbeteren ?

Door Willem Nooij 29 maart 2018

Verder lezen