Samenwerken: Alleen ga je sneller; samen kom je verder

Door Thijs 23 mei 2017

Effectief Samenwerken

Er zijn legio teams die zichzelf een team noemen, maar niet echt samenwerken. Ze doen alles alleen, regeren hun eigen eiland. Of ze zoeken elkaar wel op maar stemmen dan onvoldoende af. Vaak is dit niet perse onwil, maar wordt de tijd niet genomen om de samenwerking te verbeteren. Of er zijn zgn. perverse prikkels (grote tijdsdruk; individuele beloning; enz.) die samenwerken in een team tegenwerken. In deze issue, de laatste alweer binnen de dimensie Dynamiek, zoomen we in op de onderlinge afstemming van werkzaamheden in de samenwerking. En hoe je dat samen kunt verbeteren.

Samenwerken heeft, net zoals je relatie thuis, aandacht nodig

Het periodiek evalueren van samenwerken is een zwaar ondergewaardeerde methode in teams. Uit onze eigen onderzoeken met TeamQ, komt naar voren dat het overgrote deel van de teams in BV Nederland weinig of geen tijd neemt om te evalueren. Bij evaluatie gaat het om het nemen van tijd voor vragen als: Hoe verloopt onze samenwerking? Waar zijn we trots op? Waar moeten we bijsturen? Wat loopt lekker, wat kan beter?

Teamontwikkeling werkvorm 10: Samenwerking evalueren (en verbeteren!)

Doel

Afstemming en samenwerking verbeteren door regelmatig samen te evalueren.

Wanneer inzetten

Deze werkvorm zou standaard onderdeel moeten zijn van de vergaderingen van het team. Als dat niet zo is, dan is het verstandig de werkvorm minstens twee keer per jaar te gebruiken.

Instructie

Plan in een vergadering periodiek (wekelijks, elke maand, één keer per kwartaal) twintig minuten in om te evalueren. Baken het onderwerp dat je wilt evalueren af om de evaluatie scherp te houden. (Mogelijke onderwerpen: de afgelopen vergadering, onze onderlinge samenwerking, onze samenwerking tijdens dat en dat project, enz.).

Stap 1: Ieder teamlid vertelt hoe hij de samenwerking ervaren heeft. De rest luistert en stelt alleen vragen om de verteller beter te begrijpen.

Stap 2: Als iedereen zijn ervaringen heeft gedeeld, bepaal je samen wat er nodig is om in de toekomst beter samen te werken. Formuleer hierbij 1 of 2 concrete acties die je als team vanaf morgen meer of juist anders gaat doen.

Stap 3: Neem de laatste 5 minuten de tijd om de evaluatie van zojuist te evalueren. Hoe was het om zo met elkaar stil te staan bij de samenwerking? Wat werkte hierin en wat ga je bij de volgende evaluatie anders doen?

Als het je lukt om hier discipline voor op te brengen, zal je zien dat je samen leert om continu te verbeteren. Evalueren kost in eerste in eerste instantie tijd, maar die verdiend zichzelf later dubbel en dwars terug!

 

Zelf aan de slag!

Wil je eerst een scherper beeld van wat jouw team nodig heeft? Vul dan gratis onze TeamQ vragenlijst in en je krijgt direct een eerste beeld van hoe jij jouw team scoort op de vier dimensies van effectieve teams.

Probeer TeamQ Gratis

Wil jij jouw team zelf ontwikkelen?
Start met het invullen van een gratis TeamQ!

Samenwerking tussen teams verbeteren ?

Door Willem Nooij 29 maart 2018

Verder lezen