Van doel naar resultaat werken met je team

Door Thijs 19 mei 2017

Werken jullie in je team allemaal naar dezelfde doelen toe?

Zoals we in de vorige blog vertelden, begint het dus allemaal met het formuleren van duidelijke en vooral ook gedragen doelstellingen in je team. Maar het succes van teams wordt bepaald door de geboekte resultaten. Wanneer je als voetbalteam elk jaar de doelstelling formuleert om kampioen te worden en het nooit wordt, dan voegt de geformuleerde doelstelling niet zoveel toe. Een goed functionerend team zet doelen om in resultaten. Het is belangrijk dat je als team een eenduidig beeld hebt van de resultaten die je nastreeft. Dat voorkomt onduidelijkheid en scheve gezichten aan het eind.

Neem als doel: Wij leveren goede patiëntenzorg: Wij bieden onze patiënten goede zorg en ze verblijven zo kort als mogelijk op onze afdeling.

Dat klinkt als een duidelijk doel. Echter, in de praktijk blijkt maar al te vaak dat teamleden heel verschillende ideeën hebben over “goede zorg”, en “wanneer kan een patiënt weer op eigen benen staan”. Als je dit als team onvoldoende in kaart brengt, ontstaan er geheid onduidelijkheden en irritaties in de samenwerking.

Zelf aan de slag met je team!

Hieronder vind je een simpele doch effectieve werkvorm om zelf met je team de resultaten scherp te maken. Het is de bedoeling dat jij als teamleider inhoudelijk mee doet. Jij bent ten slotte de eindverantwoordelijke. Daarnaast is het belangrijk dat je alle teamleden uitnodigt om hun beelden over het resultaat te verwoorden. Als je alles in kaart hebt gebracht, ga je in stap 4 met elkaar in gesprek om er een geheel van te maken.

Teamontwikkeling werkvorm 2: Verwoord de Definition of Done

Inleiding

Samenwerken blijkt vaak moeilijk als je niet hetzelfde nastreeft. Ook evalueren wordt dan moeilijk, want hoe evalueer je iets als je niet weet waar het aan moet voldoen? doel De Definition of Done zorgt ervoor dat je als team weet wanneer je klaar bent met een (deel)product.

Wanneer inzetten

  • Als je met elkaar werkt aan complexe diensten of producten.
  • Als je duidelijkheid wilt krijgen over de criteria waaraan een (deel)resultaat moet voldoen om succesvol te zijn.

Instructie

  • Stap 1: Benoem het (deel)product / de dienst / … en schrijf op een flip-over de kenmerken, afspraken, richtlijnen en criteria die tot nu toe bekend zijn over dit product of deze dienst.
  • Stap 2: Laat iedereen individueel criteria op post-its schrijven waaraan het resultaat moet voldoen. Schrijf per post-it ook op hoe je weet / kunt zien / kunt checken dat het criterium behaald is.
  • Stap 3: Groepeer de post-its op een flip-over, geef de groepen een naam.
  • Stap 4: Bespreek elke groep en formuleer de criteria (op basis van de input van de geeltjes). Leg dit vast.

 

What’s next

Nu je gezamenlijke doelen hebt, en een helder beeld van de resultaten die jullie nastreven, is het essentieel om deze doelen en resultaten te evalueren. In de volgende blog gaan we in op deze belangrijke, maar vaak onvoldoende benutte vaardigheid in teams.

TeamQ vertelt je wat je team nodig heeft

Wil je een scherp beeld van wat jouw team nodig heeft? Vul dan gratis onze TeamQ vragenlijst in en je krijgt een beeld van hoe jij jouw team scoort op de 4 dimensies van effectieve teams.

Inspirerend? Deel dit bericht!

Probeer TeamQ Gratis

Wil jij jouw team zelf ontwikkelen?
Start met het invullen van een gratis TeamQ!

Samenwerking tussen teams verbeteren ?

Door Willem Nooij 29 maart 2018

Verder lezen