Wat voor team willen jullie zijn?

Door Thijs 9 mei 2017

Wat voor team willen jullie zijn?

En waar hebben jullie elkaar als team nodig?

In ons werk komen wij veel teams tegen die niet weten waar ze samen naartoe werken. Ze hebben wel taken en zelfs individuele targets, maar missen verbinding tussen deze werkzaamheden. Iedereen doet z’n eigen ding, en op z’n eigen manier. En dan vinden ze het gek dat teamleden elkaar geen feedback geven… Waarom zouden ze, als ze inhoudelijk lekker langs elkaar heen kunnen werken.

Schijnzekerheid

Veel leidinggevenden denken dat ze het bestaansrecht van hun team op orde hebben. Vaak blijkt dat de woorden wel op papier staan (waarin wel degelijk naar de verbinding gezocht is), maar dat de teamleden er geen betekenis aan kunnen of willen geven. Het bestaansrecht is een poster aan de muur, geen leidend motief. De invulling is te abstract. Iedereen denkt er het zijne van en geeft er een eigen invulling aan. De basis voor gedoe is gelegd.

Nieuwsgierig hoe helder de doelen in jouw team zijn?
Zet TeamQ in en je weet het!

Wil je de doelen in je team samen onderzoeken en aanscherpen?

Dan hebben wij een goeie werkvorm voor je:

Het bestaansrecht van een team bestaat uit heldere en aantrekkelijke doelen, duidelijk en haalbaar geformuleerde resultaten en een frequente evaluatie van het gat tussen resultaten en doelen. Een geschikte werkvorm om deze scherp te maken is De boom van ons bestaan. Deze werkvorm kun je vandaag direct inzetten om met je team jullie teamdoelen te bepalen!


Werkvorm: De boom van ons bestaan

Inleiding

In deze werkvorm halen we de drijfveren van teamleden naar boven en koppel we deze aan de doelen van ons team. We onderzoeken de verschillende beelden en brengt deze samen tot een gezamenlijke focus.

Als metafoor gebruiken we een grote boom. We vullen samen de wortels, de stam en de takken in. Zo creëren we een aansprekend beeld van het bestaansrecht van ons team. De boom hangen we op onze werkplek op.

Doel

Teamleden eenzelfde beeld geven van de teamdoelen en zorgen dat teamdoelen aansluiten bij de persoonlijke drijfveren van de teamleden.

Wanneer inzetten

Deze werkvorm kun je op verschillende momenten inzetten. Bijvoorbeeld als je met een team opstart, als mensen “op eilandjes werken of als er gedoe is in je team en je bij de basis wilt beginnen.

Instructie

 1. De teamleider verwoordt de doelstellingen van het team zoals hij ze vanuit de organisatie heeft meegekregen en/of wat hij denkt dat de organisatie van het team verwacht.Teken een boom op de flip-over en schrijf bij de wortels de essentie van de opdracht vanuit de organisatie.
 2. Teamleden stellen vragen ter verduidelijking. Het doel is om informatie te verzamelen. Er wordt dus niet over gediscussieerd. Een teamlid stelt een vraag die door de teamleider wordt beantwoord. Daarna komt de volgende vraag, enzovoort.
 3. Ieder teamlid schrijft op een postit zijn persoonlijke drijfveren met betrekking tot het werken in dit team. Hulpvragen hierbij zij:
  • Wat wil je graag bijdragen in je werk?
  • Hoe wil je dat doen?
  • Waarom vind je dat belangrijk?
 4. Ieder teamlid vult een tak van de boom met de postits. Schrijf je naam bij de tak.
 5. Loop de takken langs; Ieder teamlid vertelt één voor één het verhaal van zijn tak.
 6. Voer met elkaar een gesprek over de overeenkomsten en verschillen tussen de takken en kijk of er terugkomende thema’s (groeperen) te benoemen zijn.
 7. Beschrijf in een één zin de kern van jullie bestaansrecht als team. Hierin verwerk je zowel de opdracht vanuit de organisatie (wortels) als de verschillende thema’s vanuit de takken. Schrijf deze kernzin in de stam.
 8. Spreek met elkaar uit dat deze boom jullie kompas vormt voor de komende periode en vraag aan ieder teamlid of hij zich hierin kan vinden. Als dat niet zo is onderzoek je, wat hij/zij nodig heeft om hierin mee te gaan.

Materiaal: De boom kan je zelf maken door 2 flipover vellen aan elkaar te plakken.

Doelen omzetten in resultaten

Als je samen je doelen helder voor ogen hebt, is het nog wel de vraag of je ook eenzelfde beeld bij de resultaten hebt. Hoe ziet het resultaat er precies uit. In de volgende blog gaan we in op de vraag: What is in jullie team de Definition of Done?

Ben je benieuwd hoe helder jouw teamleden de doelen van het team voor ogen hebben?

Vul dan gratis onze TeamQ vragenlijst in en je krijgt een beeld van hoe jij jouw team scoort op 12 cruciale thema’s voor succesvolle samenwerking (waar doelen er dus een van is).

JaIk wil TeamQ wel eens Gratis Proberen

 

Inspirerend? Deel dit bericht!

Probeer TeamQ Gratis

Wil jij jouw team zelf ontwikkelen?
Start met het invullen van een gratis TeamQ!

Samenwerking tussen teams verbeteren ?

Door Willem Nooij 29 maart 2018

Verder lezen