Teamontwikkeling kan alleen met feedback

Door Willem Nooij 10 september 2017

In de verbeterprojecten die we voor klanten doen gebruiken we regelmatig de TeamQ vragenlijst. Zo meten we de mate van teamontwikkeling en kunnen we de voortgang monitoren. Deze vragenlijst vullen medewerkers zelf in en de kracht zit in het gezamenlijk bespreken van de resultaten.

In dit team waar we onderstaande vragenlijst hebben voorgelegd scoort feedback een 5. Ook de score op de stelling “we evalueren onze onderlinge samenwerking” is een punt van aandacht. Een score die we vaker tegenkomen.

teamontwikkeling feedback

Scores n.a.v. vragenlijst TeamQ

Waarom is dit een probleem?

Bovenstaande scores betekenen kort door de bocht dat dit team te weinig leert en zich te weinig ontwikkelt.

Feedback is namelijk de basis voor nieuw gedrag of nieuwe denkwijzes en opvattingen. Als je geen terugkoppeling krijgt blijf je doen (en denken) wat je altijd deed.

Het echte probleem is vaak dat medewerkers elkaar geen feedback durven te geven.

Hoe is dit op te lossen?

Als eerste hebben we de teamleider gecoached om zich open stellen voor feedback (door feedback te vragen en er constructief op te reageren). Daarna hebben we het team een structuur gegeven om te evalueren. En we hebben ze laten oefenen en we hebben geholpen om de feedback constructief te maken.

Het resultaat was dat zij nu zelfstandig hun samenwerking evalueren en verbeteren.

Laat je inspireren door Spotify waar fouten omarmd worden, dat is de impuls voor leren.

Mogelijke werkvormen voor Teamontwikkeling

Het doel van de werkvorm “positief roddelen” is het leren ontvangen van opbouwende feedback.

  • Vorm drietallen en bedenk van elk in het drietal 3 sterke punten zijn van de manier waarop een ander samenwerkt.
  • Vervolgens roddelen twee van de drie mensen met elkaar over de sterke punten van de derde persoon. De derde persoon mag alleen kijken, luisteren en aantekeningen maken.
  • De rollen worden gewisseld, zodat uiteindelijk iedereen aan de beurt komt.

Ben je op zoek naar inspiratie voor andere werkvormen, bekijk dan dit boek.

Lean en Teamontwikkeling

De Dagstart is een prima plek voor Feedback. Elke dag bespreek je als team wat goed gaat, wat beter kan en welke verbeterpunten er zijn. Door dit dagelijks te doen verbeter je niet alleen de prestaties van het team, je ontwikkelt ook feedback-vaardigheden.

TeamQ vragenlijst voor jouw Teamontwikkeling?

Ben je benieuwd wat de TeamQ vragenlijst kan betekenen voor de ontwikkeling van jouw team? Probeer TeamQ dan de gratis uit via deze link https://www.teamq.org/#probeer-gratis

Wist je dat we ook een speciale TeamQ-vragenlijst hebben voor teams die met Lean werken?

Probeer TeamQ Gratis

Wil jij jouw team zelf ontwikkelen?
Start met het invullen van een gratis TeamQ!

Samenwerking tussen teams verbeteren ?

Door Willem Nooij 29 maart 2018

Verder lezen